Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1 năm học 2023-2024, trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy

Ngày đăng: Lượt xem:

1. Thời khóa biểu dự kiến: Sinh viên tải tại đây.

2. Thời gian đăng ký khối lượng học tập

a) Đăng kí chính thức: Sinh viên thực hiện theo từng Khóa tuyển sinh như sau:

TT Sinh viên Thời gian thực hiện
1 Khóa 2022 18h00 ngày 13/6/2023 đến trước 8h00 ngày 15/6/2023
2 Khóa 2021 18h00 ngày 15/6/2023 đến trước 8h00 ngày 17/6/2023
3 Khóa 2020 18h00 ngày 17/6/2023 đến trước 8h00 ngày 19/6/2023
4 Khóa 2019 trở về trước 18h00 ngày 19/6/2023 đến trước 8h00 ngày 21/6/2023

b) Đăng kí bổ sung: SV thực hiện điều chỉnh kế hoạch học tập, đăng kí học phần bổ sung và rút bớt học phần đã đăng kí.

SV tất cả các khóa thực hiện điều chỉnh kế hoạch học tập, đăng kí học phần bổ sung và rút bớt học phần đã đăng kí từ ngày 23/6/2023 đến ngày 25/6/2023.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, liên hệ Phòng Đào tạo (ThS. Hồ Minh Hoành, số điện thoại: 0979134194).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN