Thông báo tổ chức đăng ký học phần trong học kỳ hè năm học 2022-2023

Ngày đăng: Lượt xem:

Thời gian đăng ký: từ 18h00 ngày 05/5/2023 đến 8h00 ngày 08/5/2023

Sinh viên đăng ký tại địa chỉ: https://qlht.ued.udn.vn

Điều kiện đăng ký:

– Sinh viên trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy có nhu cầu đăng ký học lại, học cải thiện điểm và SV học chương trình 2 có nguyện vọng học kịp tiến độ.

– Khối lượng tối đa được phép đăng ký: đối với sinh viên các khóa 2020 trở về trước là 9 tín chỉ, đối với sinh viên từ khóa 2021 là 12 tín chỉ.

Thời khóa biểu dự kiến học kỳ hè năm học 2022-2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN