THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 19/5/2024

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo Số 1519/TB-ĐHNN, ngày 08/5/2024xem tại đây

Danh sách thí sinh, phòng thi ngày 19/5/2024: xem tại đây.

Hướng dẫn các thao tác làm bài thi: xem tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN