THÔNG BÁO RÀ SOÁT KẾT QUẢ HỌC TẬP HK 1 NĂM HỌC 2021-2022 VÀ KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, THÁNG 3 NĂM 2022

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ nội dung cuộc họp xét học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022 và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt 2, tháng 3 năm 2022. Phòng Đào tạo công bố kết quả xét học vụ và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp, đề nghị sinh viên rà soát, phản hồi sai sót (nếu có) trực tiếp hoặc qua email: ntbhuyen@ued.udn.vn về cô Huyền, phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 11/3/2022.

Danh sách công nhận tốt nghiệp: xem TẠI ĐÂY.

Danh sách sinh viên buộc thôi học HK 1 năm học 2021-2022: xem TẠI ĐÂY.

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ HK 1 năm học 2021-2022: xem TẠI ĐÂY.

Danh sách sinh viên học lực yếu HK 1 năm học 2021-2022: xem TẠI ĐÂY.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN