THÔNG BÁO RÀ SOÁT KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 – 2024 VÀ KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2024

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ nội dung cuộc họp xét học vụ học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm 2024. Phòng Đào tạo công bố kết quả xét học vụ và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp, đề nghị sinh viên rà soát, phản hồi sai sót (nếu có) trực tiếp về cô Huyền, phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 26/01/2024.

Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2024: xem TẠI ĐÂY

Danh sách dự kiến sinh viên buộc thôi học HK 1 năm học 2023 – 2024: xem TẠI ĐÂY.

Danh sách dự kiến sinh viên bị cảnh báo học vụ HK 1 năm học 2023 – 2024: xem TẠI ĐÂY.

Danh sách dự kiến sinh viên học lực yếu khóa 2020 HK 1 năm học 2023 – 2024: xem TẠI ĐÂY.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN