THÔNG BÁO RÀ SOÁT KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, THÁNG 5 NĂM 2023

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ nội dung cuộc họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt 2, tháng 5 năm 2023. Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp. Đề nghị sinh viên rà soát, phản hồi sai sót (nếu có) trực tiếp về cô Huyền, phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 26/5/2023.

Danh sách công nhận tốt nghiệp: xem danh sách: Tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN