THÔNG BÁO TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY – ĐỢT 2- KHÓA THI NGÀY 05/3/2023

Ngày đăng: Lượt xem:

1. Đối tượng dự thi:

– Tất cả sinh viên đã đăng ký theo Thông báo số 1161/TB-ĐHSP ngày 01/11/2022 và đã chọn đơn vị khảo sát là: Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN;

– Sinh viên đã làm đơn xin hoãn thi khóa thi ngày 26/02/2023.

2. Chi tiết Thông báo: xem tại đây

3. Lịch thi: xem tại đây

4. Danh sách phòng thi: Ca 1, Ca 2, Ca 3, Ca 4

BÀI VIẾT LIÊN QUAN