THÔNG BÁO TRIỂN KHAI XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2024

Ngày đăng: Lượt xem:

Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2020: Xem tại đây.

Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019 trở về trước và sinh viên chương trình thứ 2: Xem tại đây.

Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp tải tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN