Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp học phí và đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024

Ngày đăng: Lượt xem:

Sau khi kết thúc đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2023 – 2024, Nhà trường nhận được phản hồi có nhiều sinh viên chưa nộp học phí theo quy định để được đăng ký khối lượng học tập bởi một số lý do khách quan. Vì vậy, để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành việc đăng ký khối lượng học tập, Nhà trường thông báo về việc gia hạn thời gian nộp học phí và đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

1. Nộp học phí bổ sung

Đối tượng: sinh viên còn nợ học phí học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

Thời gian: từ ngày 29/6/2023 đến 16h00 ngày 04/7/2023 (thu vào giờ hành chính)

Hình thức thu: nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính (Phòng A2-203 gặp cô Lựu)

2. Đăng ký học phần bổ sung

Thời gian: từ 07h00 ngày 05/7/2023 đến 24h00 ngày 06/7/2023

Hình thức đăng ký: trực tuyến tại website https://qlht.ued.udn.vn

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN