Thông báo về việc học bổ sung, thi kết thúc học phần đối với sinh viên đang học Giáo dục quốc phòng an ninh bị nhiễm Covid-19

Ngày đăng: Lượt xem:

1. Đối với sinh viên tham gia học GDQPAN tại Trung tâm GDQPAN Trường Quân sự Quân khu 5 xem thông báo tại đây

2. Đối với sinh viên tham gia học GDQPAN tại Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng điền thông tin vào biểu mẫu (link tại đây) trước 13h00 ngày 17/3/2022. Cụ thể việc học bổ sung sẽ thông báo sau

BÀI VIẾT LIÊN QUAN