Thông báo về việc nộp Đơn xin xác nhận học phần chuyển điểm đối với sinh viên đăng ký học phần ngoài khung chương trình đào tạo học kì 2, năm học 2023 – 2024, trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy

Ngày đăng: Lượt xem:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN