Thông báo về việc sinh viên có nguyện vọng hoãn thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 06/3/2022 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy

Ngày đăng: Lượt xem:

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thông báo cho sinh viên đã đăng ký và nộp lệ thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt ngày 06/3/2022 do Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN tổ chức. Nếu có nguyện vọng xin hoãn thi thì hoàn thành đăng ký trực tiếp đường dẫn tại đây và kèm theo minh chứng lý do xin hoãn thi  trước ngày 27/02/2022. Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp xin hoãn thi sau thời gian trên.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN