Thông báo về việc tổ chức đăng ký dự thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy, các đợt thi tháng 4 năm 2022

Ngày đăng: Lượt xem:

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch tổ chức đợt thi tiếng Anh đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên đã đăng ký dự thi ngày 06/3/2022 và tháng 4 năm 2022, cụ thể thông báo đính kèmTrường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch tổ chức đợt thi tiếng Anh đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên đã đăng ký dự thi ngày 06/3/2022 và tháng 4 năm 2022, cụ thể thông báo đính kèm tại đây

  • Danh sách sinh viên đăng ký dự thi ngày 06/3/2022 xem tại đây (sinh viên đã làm đơn hoãn thi ngày 6-3-2022 không có tên ở danh sách này, liên hệ phòng KHTC để nhận lại lệ phí thi)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN