THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2022

Ngày đăng: Lượt xem:

Kế hoạch thi cũ: ngày 05/6/2022, kế hoạch thi mới: Thứ Bảy ngày 04/6/2022. Chi tiết xem tại đây.

  • Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN. Địa chỉ: 161 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
  • Danh sách thi, ca thi, phòng thi xem tại link đính kèm tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN