THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 06/8/2023

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo Số 1252/TB-ĐHNN, ngày 28/7/2023xem tại đây

Danh sách thí sinh, phòng thi ngày 06/8/2023:xem tại đây.

Hướng dẫn các thao tác làm bài thi: xem tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN