THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 22-10-2023

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học chính quy đợt thi tháng 9 năm 2023: Xem tại đây

Link đăng ký tại đây: http://qlht.ued.vn/cccntt/DangKy/CoSoDangKy.jsp

– Bước 1: Sinh viên đăng ký dự thi tại: https://qlht.ued.vn/cccntt;

– Bước 2: In đơn đăng ký, dán ảnh thẻ 3×4 vào ô quy định, ký tên vào đơn;

– Bước 3: Nộp lệ phí thi tại Phòng Kế hoạch Tài chính (A2-203);

– Bước 4: Nộp hồ sơ dự thi ( Đơn đăng ký dự thi, bản photocopy Căn cước công dân và thẻ sinh viên) tại Phòng Đào tạo (Phòng A2-201, bàn số 4).

Thời gian nộp hồ sơ: Thứ 2, 4, 6 hàng tuần, từ ngày 05/9/2023 đến ngày 14/9/2023.

Thời gian thi: 22/10/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN