THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 23/4/2023

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo Số 559/TB-ĐHNN, ngày 14/4/2023: xem tại đây.

Danh sách thí sinh, phòng thi 23/4/2023: xem tại đây.

Hướng dẫn các thao tác làm bài thi: xem tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN