THÔNG BÁO VỀ VIỆC Tổ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 31/3/2024

Ngày đăng: Lượt xem:

Quy trình đăng ký:

– Bước 1: Sinh viên đăng ký dự thi tại: http://qlht.ued.vn/cccntt/DangKy/CoSoDangKy.jsp 

– Bước 2: In đơn đăng ký, dán ảnh thẻ 3×4 vào ô quy định, ký tên vào đơn;

– Bước 3: Nộp lệ phí thi (tiền mặt) tại Phòng Kế hoạch Tài chính (A2-203) vào thứ 3, 4, 5 hàng tuần

– Bước 4: Nộp hồ sơ dự thi ( Đơn đăng ký dự thi, bản photocopy Căn cước công dân và thẻ sinh viên) tại Phòng Đào tạo (Phòng A2-201, bàn số 4).

Thời gian nộp hồ sơ và lệ phí thi: Từ ngày 06/3/2024 đến ngày 15/3/2024

Thời gian thi: Ngày 31/3/2024

BÀI VIẾT LIÊN QUAN