THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY THÁNG 8 – NĂM 2023

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo về các đợt thi năm 2023: https://daotao.ued.udn.vn/thong-bao-ve-viec-to-chuc-cac…/

Link đăng ký tại đây: http://qlht.ued.vn/cccntt/DangKy/CoSoDangKy.jsp

– Bước 1: Sinh viên đăng ký dự thi tại: https://qlht.ued.vn/cccntt;

– Bước 2: In đơn đăng ký, dán ảnh thẻ 3×4 vào ô quy định, ký tên vào đơn;

– Bước 3: Nộp lệ phí thi tại Phòng Kế hoạch Tài chính (A2-203);

– Bước 4: Nộp hồ sơ dự thi ( Đơn đăng ký dự thi, bản photocopy Căn cước công dân và thẻ sinh viên) tại Phòng Đào tạo (Phòng A2-201, bàn số 4). Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 26/7/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN