Thông báo về việc triển khai kế hoạch Xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 trở về trước và sinh viên học chương trình thứ hai – Đợt 3, tháng 6/2022

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022, Nhà trường sẽ xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 vào tháng 6/2022 cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2017 trở về trước và sinh viên học chương trình thứ hai. Để tiến hành đúng thời gian và quy định, Nhà trường thông báo cụ thể để sinh viên thực hiện như sau:

Chi tiết thông báo xem TẠI ĐÂY!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN