Thống kê danh sách các học phần sinh viên đã lập kế hoạch học tập học kỳ hè năm học 2021-2022

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ nhu cầu đăng ký kế hoạch học tập của sinh viên trong học kỳ hè năm học 2021-2022. Phòng Đào tạo (PĐT) thông báo danh sách các lớp học phần sinh viên đã lập kế hoạch cụ thể như sau: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Yêu cầu:

Đối với lớp học phần có số lượng đăng ký nhu cầu nhỏ hơn 15, SV làm đơn xin mở lớp có xác nhận của Khoa chuyên môn và gửi về PĐT từ ngày 04/5/2022 đến 11/5/2022 để PĐT xem xét mở lớp.

Lưu ý: Riêng đối với lớp học phần sinh viên đã lập kế hoạch học tập nhưng không có trong danh sách thống kế (số lượng nhỏ hơn 5 sinh viên) , PĐT chỉ xem xét mở các lớp cho đối tượng sinh viên sắp hết hạn đào tạo (nếu có đơn xin mở lớp của sinh viên).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN