TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA DÀNH CHO SV CÁC CSĐT THUỘC ĐHĐN, ĐỢT THI NGÀY 08/5/2022.

Ngày đăng: Lượt xem:

Sinh viên xem kết quả tại link đính kèm
Nhận đơn Phúc khảo kết quả thi đến hết ngày 31/5/2022.
Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ Phòng KT&ĐBCLGD Trường Đại học Ngoại Ngữ; Email: kt-dbclgd@ufl.udn.vn; Điện thoại: 0236. 3699322

BÀI VIẾT LIÊN QUAN