Thông báo về việc tổ chức giảng dạy Giáo dục Quốc phòng An ninh khóa tuyển sinh 2020, 2021 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy

Ngày đăng: Lượt xem:

Kế hoạch cụ thể xem thông báo đính kèm tại đây

– Tại cơ sở 1: Gồm 6 đại đội C5, C6, C7, C8, C9, C10 (danh sách kèm theo xem tại đây).

Địa chỉ: TTGDQPAN TDTT ĐN, số 122 đường Hoàng Minh Thảo, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

– Tại cơ sở 2: Gồm 4 đại đội C1, C2, C3, C4 (danh sách kèm theo xem tại đây).

Địa chỉ: Trường Đại học Thể dục Thể thao  Đà Nẵng, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng.

– SV khóa tuyển sinh 2021 đã học tại TTGDQPAN TDTT ĐN chưa hoàn thành khóa học do bị COVID-19 (danh sách kèm theo xem tại đây)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN