Sau đại học

 • Kế hoạch đào tạo học kỳ I khóa 43

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Lớp K43.TGT Lớp K43.ĐS-LTS Lớp K43.GDH Lớp K43.LSVN.CT Lớp K43.LSVN Lớp K43.PPTSC Lớp K43.QLGD.01 Lớp K43.QLGD.02 Lớp K43.QLGD.HCM Lớp K43.QLGD.KT Lớp K43.QLGD.QNg Lớp K42,43,44.TLH Lớp K43.HHC Lớp K42,43.HLT-HL Lớp K43.VHVN Lớp K43.NNH Lớp K43.PPDHVL

 • Mục tiêu, Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ thạc sĩ

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra Ngành Việt Nam học Ngành Văn học Việt Nam Ngành Toán giải tích Ngành Sinh học Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường Ngành Quản lý ...

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 khóa 42

  Ngày đăng: Lượt xem:

  stt Tên ngành Lớp Tải file 1 Quản lý giáo dục K42.QLGD K42.QLGD 2 Quản lý giáo dục K42.QLGD.KT K42.QLGD.KT 3 Quản lý giáo dục K42.QLGD.HCM K42.QLGD.HCM 4 Quản lý giáo dục K42.QLGD.QNg K42.QLGD.QNg 5 Giáo dục học ( Giáo dục Tiểu học) K42.GDH K42.GDH 6 Lịch sử Việt Nam K42.LSVN.KT K42.LSVN.KT 7 Văn học Việt Nam K42.VHVN K42.VHVN 8 Phương pháp toán ...

 • Danh sách Thầy, cô Trợ lí sau đại học các khoa

  Ngày đăng: Lượt xem:

  stt           Họ tên Khoa email sđt 1 TS. Dụng Văn Lữ Vật lý dvlu@ued.udn.vn 0935015236 2 TS. Võ Thắng Nguyên Hóa học vtnguyen@ued.udn.vn 901169485 3 TS. Hà Văn Hoàng TLGD hvhoang@ued.udn.vn 0987377512 4 TS. PhạmThị Mỹ Sinh - MT ptmy@ued.udn.vn 0978925747 5 TS. Đàm Nghĩa Hiếu Ngữ Văn dnhieu@ued.udn.vn 865186718 6 TS. Nguyễn Đình Lầu Tin học ndlau@ued.udn.vn 0989284307 7 TS. Nguyễn Thị Mai Thủy Tiểu ...