THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH) ĐẦU VÀO THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM TRONG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA ĐHĐN, ĐỢT THI NGÀY 09/12/2023.

Ngày đăng: Lượt xem:

Xem thông báo tại đây

Xem danh sách phòng thi, số báo danh link tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN