Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN

Ngày đăng: Lượt xem:

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo tại trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN

  1. Ngành Công tác xã hội  Tải về
  2. Ngành Cử nhân Lịch sử Tải về
  3. Ngành Cử nhân Vật lý  Tải về
  4. Ngành Cử nhân Địa lý học – CN: Địa lý tự nhiên  Tải về

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN