Danh sách nhóm học phần không mở lớp, Thời khóa biểu học kỳ Hè, năm học 2018-2019 (chính thức)

Ngày đăng: Lượt xem:

Danh sách nhóm học phần không mở lớp, Thời khóa biểu học kỳ Hè, năm học 2018-2019 (chính thức)

 

Thời khóa biểu: TKB-HKHe-2018-2019-CHINHTHUC

Danh sách nhóm học phần không mở lớp: DS-HP-KhongMo-HKHe-2018-2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN