Danh sách sinh viên bị hủy đăng ký học kì hè năm học 2020-2021

Ngày đăng: Lượt xem:

Danh sách sinh viên bị hủy đăng ký học kì hè năm học 2020-2021.

Lý do: không thỏa mãn điều kiện đăng ký học kì hè năm học 2020-2021

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Thông báo đăng ký học kì hè tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN