Danh sách sinh viên bị rút ngẫu nhiên các học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Theo thông báo 176/TB-ĐHSP ngày 03/3/2020 Về việc Rà soát, kết quả tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2020; kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 và kế hoạch rút học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên thuộc diện học lực yếu và cảnh cáo học vụ học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Sau thời gian trên Phòng Đào tạo đã tiến hành rút tín chỉ ngẫu nhiên cho những bạn không rút tín chỉ.

Vậy Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên danh sách các học phần đã bị rút ngẫu nhiên như sau:

Rut tin chi ngau nhien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN