Danh sách sinh viên đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt thi ngày 03/10/2021 hồ sơ chưa đảm bảo

Ngày đăng: Lượt xem:
Nhà trường thông báo danh sách sinh viên đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 03/10/2021 chưa đảm bảo hồ sơ xem tại đây
– Yêu cầu sinh viên vào hệ thống https://qlht.ued.udn.vn/ để tiếp tục cập nhật thông tin cá nhân trong đó thông tin ảnh thẻ là bắt buộc.
– Sinh viên không cập nhật ảnh thẻ sẽ không được dự thi.
– Thời gian cập nhật thông tin: từ khi ra thông báo đến 9 giờ 00 ngày 20/9/2021.
Mọi thắc mắc trong quá trình hoàn tất các thủ tục đăng kí dự thi, liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN để được hỗ trợ (Thầy Huỳnh Minh Tuyền, số điện thoại 0905800804).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN