Danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh đầu vào ngày thi 01/04/2018 (Chính thức)

Ngày đăng: Lượt xem:

Sinh viên tải danh sách tại đây.

Hiệu lệnh thi

Sơ đồ thi

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN