Đơn đăng ký học chương trình thứ hai

Ngày đăng: Lượt xem:
Mẫu đơn này dùng để đăng ký học Chương trình thứ hai, hệ chính quy bậc đại học theo công văn số 325/TB-ĐT ngày 05 tháng 9 năm 2012. Sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai thực hiện các bước sau:
1. Tải mẫu đơn về máy, diền đầy đủ các thông tin
2. Hoàn thành các hồ sơ xin học theo quy định
3. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

BÀI VIẾT LIÊN QUAN