KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN, ĐỢT THI NGÀY 26/12/2021.

Ngày đăng: Lượt xem:

Sinh viên xem kết quả tại đây

  • Phòng KT&ĐBCLGD Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN nhận đơn phúc khảo KQ thi từ ngày công bố kết quả đến hết 17/01/2022. Xem thông báo phúc khảo tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN