Kết quả xét học vụ học kỳ 2, 2015-2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Tải về kết quả xét học vụ học kỳ 2, 2015-2016 tại đây

Những sinh viên thuộc diện yếu và cảnh báo học vụ phải thực hiện rút tín chỉ học kỳ 1, năm học 2016-2017 theo lịch sau đây:

Từ ngày 09/09/2016 đến hết ngày 15/09/2016

Những thông tin phản hồi phải trước ngày 08/09/2016

Kính đề nghị các khoa, phòng liên quan thông báo đến sinh viên để thực hiện đúng thời gian nói trên.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN