Kết quả xét học vụ và xét tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018 tính đến ngày 31-08-2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Đề nghị sinh viên kiểm tra, đối chiếu và phản hồi những sai sót về phòng Đào tạo trước ngày 06/09/2018. Sau thời gian trên phòng Đào tạo sẽ không giải quyết.

Thống báo về thời gian rút tín chỉ đối với sinh viên học lực yếu và cảnh báo

Kết quả xét học vụ

Kết quả xét tốt nghiệp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN