Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Hiện nay, đã có bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2019. Phòng Đào tạo thông báo để sinh viên được biết và đến nhận bằng tốt nghiệp vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN