Thời khóa biểu (chính thức cập nhật đến 9/10/2020) khóa TS 2020 học kì 1 năm học 2020-2021 (đã bổ sung thêm các lớp mới)

Ngày đăng: Lượt xem:

Thời khóa biểu và danh sách sinh viên học các lớp môn Giáo dục thể chất, Phòng Đào tạo sẽ công bố trước 16h ngày 16/10/2020.

Tải file thời khóa biểu tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN