Thời khóa biểu Giáo dục thể chất 3; Giáo dục thể chất 5 học kỳ 1, 2016-2017 (Chính thức)

Ngày đăng: Lượt xem:

Tải về toàn bộ thời khóa biểu

Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký vào các học phần hủy, rà soát lại thông tin trên trang cá nhân và đi học đúng theo thời khóa biểu đã ban hành; Mọi điều chỉnh bổ sung đề nghị sinh viên phản hồi đến phòng Đào tạo từ ngày 15/08/2016 đến hết ngày 19/08/2016

BÀI VIẾT LIÊN QUAN