Thông báo chi tiết về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Ngày đăng: Lượt xem:

Để tạo thuận lợi trong việc sắp xếp kế hoạch học tập của sinh viên, Phòng Đào tạo thông báo chi tiết về các chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (áp dụng từ khóa TS2013) nội dung cụ thể như sau:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN