THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Lưu ý:

  • Danh sách đợt 1 học tại TT GDQP Trường ĐH Thể dục -TT Đà Nẵng xem tại đây
  • Đối với sinh viên đăng ký đợt 2 tại Trung tâm giáo dục GDQPAN quân khu V sẽ học tại Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN danh sách xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN