Thông báo Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp học kì 1, năm học 2021-2022, trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhà trường triển khai kế hoạch Thực tập Tốt nghiệp (TTTN) cho sinh viên trình độ đại học, khối ngành cử nhân học kì 1 năm học 2021 – 2022  xem tại đây

Biểu mẫu Thực tập tốt nghiệp tải tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN