Thông báo rà soát kết quả học tập HK1 năm học 2020-2021 và kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ nội dung cuộc họp xét học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021 và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính qui đợt 1 năm 2021. Phòng Đào tạo công bố kết quả xét học vụ và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp, đề nghị sinh viên rà soát, phản hồi sai sót (nếu có) trực tiếp hoặc qua email: ntbhuyen@ued.udn.vn về cô Huyền, phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 04/02/2021.

Danh sách công nhận tốt nghiệp: xem TẠI ĐÂY.

Danh sách sinh viên buộc thôi học K2015, 2016: xem TẠI ĐÂY.

Danh sách sinh viên buộc thôi học K2017-2020: xem TẠI ĐÂY.

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ: xem TẠI ĐÂY.

Danh sách sinh viên học lực yếu: xem TẠI ĐÂY.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN