Thông báo rà soát kết quả học tập học kỳ 1, kết quả tốt nghiệp và rút học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019

Ngày đăng: Lượt xem:

1. Rà soát, điều chỉnh kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 và kết quả tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2019  

Sinh viên kiểm tra, đối chiếu và phản hồi những sai sót  về phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 20/02/2019

2. Rút học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với sinh viên thuộc diện học lực yếu và cảnh cáo học vụ học kỳ 1 năm học 2018-2019

Sinh viên tự rút học phần qua mạng tại website:  http://qlht.ued.udn.vn/

Thời gian: Từ 07h00 ngày 18/02/2019 đến 24h00 ngày 20/02/2019.

 

Chi tiết thông báo rà soát kết quả học tập học kỳ 1, kết quả tốt nghiệp và rút học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019

Kết quả học vụ học kỳ 1 năm học 2018-2019

Kết quả tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2019 (chương trình 1)

Kết quả tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2019 (chương trình 2)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN