Thông báo rà soát kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ nội dung cuộc họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính qui đợt 1 năm 2022. Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp, đề nghị sinh viên rà soát, phản hồi sai sót (nếu có) trực tiếp hoặc qua email: ntbhuyen@ued.udn.vn về cô Huyền, phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 21/01/2022.

Danh sách công nhận tốt nghiệp: xem TẠI ĐÂY.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN