Thông báo Về việc đào tạo Chương trình hai, hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2018-2019 tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo Về việc đào tạo Chương trình hai, hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2018-2019 tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Xem thông báo tại đây: 1407-TB-DHSP-07-12-2018

Đơn đăng ký học Chương trình hai hệ chính quy

– Mẫu 01 – Mẫu dành cho Sinh viên đang học Chương trình thứ nhất tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng: Mau-01

– Mẫu 02 – Mẫu dành cho Sinh viên đang học Chương trình thứ nhất tại các Cơ sở giáo dục thành viên Đại học Đà Nẵng:  Mau-02

BÀI VIẾT LIÊN QUAN