Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tập trung học Giáo dục Quốc phòng – An ninh đợt 2, năm học 2018-2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tập trung học Giáo dục Quốc phòng – An ninh đợt 2, năm học 2018-2019

Xem thông báo tại đây: 340-DHSP-DT-10-04-2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN