Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên đăng kí sử dụng phòng máy tính phục vụ học trực tuyến học kì 2, năm học 2019-2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Thông báo số 308/TB-ĐHSP ngày 29/4/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kì 2, năm học 2019-2020, bậc Đại học – hệ chính quy. Để hỗ trợ cho những sinh viên khó khăn về phương tiện công nghệ có thể tham gia học trực tuyến, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch bố trí các phòng máy tính phục vụ cho sinh viên như sau:

1. Đăng ký sử dụng phòng máy tính

Sinh viên đăng ký sử dụng phòng máy tính qua đường link sau: https://bitly.com.vn/wBqtL

2. Kế hoạch bố trí các phòng máy tính

– Nhà trường sẽ bố trí các phòng máy tính như sau: A5-208, A5-210.

– Thời gian mở cửa: Buổi sáng: 7h00 đến 11h50, Buổi chiều: 13h00 đến 17h50.

3. Thông tin hỗ trợ kỹ thuật và mở cửa phòng máy tính

a/ Mở cửa phòng máy tính: Sinh viên liên hệ Cô Ca (Số điện thoại: 0935717810, Phòng nước tầng 3, nhà A5).

b/ Hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến học trực tuyến:

Thời gian hỗ trợ: Sáng (7h30-11h30), Chiều (13h30-17h00)

Thông tin liên hệ: Tổ Công nghệ thông tin và Truyền thông

Email: tocntttt@ued.udn.vn

Điện thoại: 02366 559 226

BÀI VIẾT LIÊN QUAN