Thông báo về việc tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Khóa 2017 trở về trước

Ngày đăng: Lượt xem:

  1. Hướng dẫn đăng kí trực tuyến (xem tại đây)
  2. Danh sách sinh viên đã đăng ký đợt ngày 16/5/2021 (xem tại đây)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN