Thông báo về việc xác định học phần tương đương, thay thế

Ngày đăng: Lượt xem:

Để cho việc quản lý học phần tương đương, thay thế đi vào hệ thống, kể từ học kỳ 1 năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo sẽ không nhận đơn tương đương, thay thế của các khóa 2017, 2018, 2019. Việc xác nhận học phần tương đương, thay thế sẽ do các Khoa chuyên môn xác nhận và gửi phòng Đào tạo cập nhật trên hệ thống (theo thông báo 855/TB-ĐHSP).

Đối với các khóa 2016 trở về trước sẽ xử lý đặc biệt với cách thức quy đổi thành các học phận chuyển điểm.

Mẫu đơn xác nhận học phần chuyển điểm tải TẠI ĐÂY

BÀI VIẾT LIÊN QUAN