Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học chính quy đợt 2 (tháng 5 năm 2021)

Ngày đăng: Lượt xem:

Theo kế hoạch đào tạo điều chỉnh năm học 2020 – 2021, Nhà trường sẽ xét công nhận tốt nghiệp đợt 2, tháng 5/2021 cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2017, sinh viên học Chương trình thứ hai và các khóa cũ. Để tiến hành đúng thời gian và quy định, Nhà trường thông báo cụ thể để sinh viên thực hiện như sau:

1. Đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017: thực hiện theo thông báo số 492/TB-ĐHSP ngày 29/4/2021

2. Đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 trở về trước và sinh viên học Chương trình thứ hai:

2.1 Sinh viên đối chiếu, kiểm tra kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy toàn khoá của mình theo chương trình đào tạo và các điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHĐN, cụ thể:

– Đến thời điểm hiện tại đã tích lũy đủ số tín chỉ theo ngành học.

– Đạt điểm trung bình chung tích lũy theo quy định.

– Hoàn thành chương trình GDTC, GDQP.

– Đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học (nộp kèm theo bản sao công chứng chứng chỉ nếu do các cơ sở ngoài Trường cấp)

– Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

2.2 Sinh viên phải làm đơn dự xét tốt nghiệp (tải mẫu tại đây).

3. Thời gian xét tốt nghiệp: Trong tuần học 42 (Từ ngày 17/5/2021 đến 23/5/2021)

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/5/2021.

5. Nơi nhận hồ sơ: Nhà A2, phòng 201, bàn số 4 (gặp cô Huyền)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN